O Paměti Krkonoš

Zapsaný ústav Paměť Krkonoš je nestátní neziskovou institucí, jejímž hlavním posláním a cílem je záchrana, zachování, zpracování a zpřístupnění dokumentů a děl týkajících se regionu Krkonoše.