Databáze a sbírka

Propojení jednotlivostí vytváří dosud nespatřený obraz celku.

Přejít na Archu Krkonoš

Unikátní elektronická databáze Archa Krkonoš® je nejdůležitějším nástrojem poznávání Paměti Krkonoš, slouží k uchování a zpřístupnění dokumentů a obrazových děl. Úkolem Archy Krkonoš je schraňovat informace o každém člověku, objektu, místu či události z Krkonoš. Zařazením do databáze Archa Krkonoš® vzniká památka na konkrétního člověka i konkrétní objekt. Jedná se o dlouhodobý proces s ambicí zachránit pro budoucí generace v datové části záznamy o tisících objektů a desetitisících osob, v obrazové části desetitisíce fotografií a dalších dokumentů z území Krkonoš a nejbližšího podhůří.

Pro konkrétní práci s databází byla vypracována podrobná Metodika, která vychází z mnohaleté zkušenosti tvůrců při zpracování konkrétních informací z regionu Krkonoše a je určena především pro badatele, kteří se zapojí do sběru a zpracování dat pro databázi Archa Krkonoš®. Zároveň nasměruje ke správnému postupu další zájemce o historii jakéhokoliv místa. Pro každou osobu, rod, lokalitu, objekt, fotografii, pohlednici, mapu a další sledované prvky je vypracována vlastní karta. Jednotlivé karty jsou vzájemně propojené.
Věříme, že databáze Archa Krkonoš® osloví zájemce o historii i současný život v regionu, kteří se tak stanou jejími uživateli i spolutvůrci.

Archa Krkonoš je součástí projektu Zachraňme paměť Krkonoš! / Ocalmy pamięć Karkonoszy!, který je pod registračním číslem CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001630 financován Evropskou unií v Programu Interreg V–A Česká republika – Polsko.