Dokumentační centrum Krkonoš

Paměť Krkonoš, z. ú. provozuje Dokumentační centrum Krkonoš (DCK), které se nachází v sídle Paměti Krkonoš na adrese Třída Josefa II. čp. 83 v Horním Maršově.

DCK zahrnuje badatelnu, archiv a knihovnu s potřebným technickým vybavením a zázemím pro amatérské badatele i profesionální historiky, výzkumníky a jejich týmy, vědecké pracovníky, fotografy, filmaře, učitele a další zájemce o historii i současnost Krkonoš. V DCK jsou zaměstnáni historikové Paměti Krkonoš a editoři databáze Archa Krkonoš®, na něž je možné se obrátit s žádostí o konzultaci a odbornou radu. DCK je místem setkávání a rozvíjení spolupráce odborné i laické veřejnosti. Probíhají zde semináře, školení, workshopy, setkání pamětníků, projekce, besedy a debaty.