Zachraňme spolu paměť Krkonoš

Zásadním problémem je ubíhající čas. Nenávratně odcházejí pamětníci historických událostí v regionu, původní obyvatelé a první přesídlenci. Dramatická je ztráta a ničení dobových dokumentů včetně fotografií, které v lepším případě zůstanou bez komentáře a identifikace. Mizí osobnosti a účastníci událostí, které nikdo nevyzpovídal, nevyfotografoval, nezpracoval jejich osobní archiv. A s nimi odchází nezaznamenaná paměť Krkonoš!
Nacházíme se v době s poslední šancí toto zachránit. S jistotou víme, že když se o to nepokusíme my, není v regionu nikdo, kdo by to udělal.

Paměť Krkonoš spravuje jedinečnou databázi osob, objektů, míst, událostí i obrazových děl Archa Krkonoš®. Vedle historiků a editorů této elektronické databáze, kteří jsou stálými zaměstnanci Paměti Krkonoš, se můžete na jejím rozvoji podílet i vy, kteří se o historii i současnost kraje pod Sněžkou zajímáte. Můžete tak zúročit své (mnohdy i celoživotní) úsilí v poznávání Krkonoš, ať jste již badateli, pamětníky, genealogy, učiteli či jen prostě máte naše hory rádi a chcete aktivně přispět ke kvalitě života v místě, kde si vážíme našich předků, jejich práce a odkazu, kde jsme si vědomi toho, že poznání historie je pevným základem pro naši současnost, a kde chceme uchovat i naši současnost pro ty, co přijdou po nás.

Pokud se chcete zapojit do tvorby databáze Archa Krkonoš, můžete se zaregistrovat a vyplnit badatelský list či nás kontaktovat pro další informace.

Pro Vaši práci s databází Archa Krkonoš byla vytvořena podrobná Metodika. Při shromažďování archivních, literárních a verbálních historických informací i zpracování obrazových dokumentů je třeba postupovat podle pravidel. Zpětné dohledávání detailů je obtížné, často nemožné, proto je důležité hned při prvním popisu objektu, osoby či události zaznamenat všechny důležité informace. Zvláštní důraz je kladen na zaznamenání zdroje každé informace, což přispěje k důvěryhodnosti databáze Archa Krkonoš® a pomůže našim pokračovatelům v ověřování a rozšiřování historických znalostí.

Jako spolutvůrci databáze Archa Krkonoš® budete pracovat s jednotlivými kartami, do nichž zanesete konkrétní údaje a informace. Všechny relevantní karty a metodika, jak s nimi pracovat, jsou k dispozici v Kartách ke stažení.