Svoboda na hranici

Paměť Krkonoš ve spolupráci s obcí Malá Úpa otevřela v srpnu 2018 u příležitosti čtyřicátého výročí Disidentskou stezku, která se vydává po místech, kde v roce 1978 proběhla krkonošská setkání československých a polských disidentů.  Komiks vyšel i v tištěné podobě doplněn o spoustu zajímavých informací. Každý se rok s obcí Malá Úpa spolupořádáme setkání Svoboda na hranici.

https://www.radio.cz/cz/rubrika/udalosti/svoboda-na-hranici-stezka-disentu-v-krkonosich