DNA Krkonoš

Animovaný film k projektu DNA Krkonoš

Krkonoše jsou velmi výjimečné a hlavně pozoruhodné místo. Nejen unikátním přírodním bohatstvím, ale také lidmi, kteří tu žijí. Příběh, kteří tu rozepsali naši předchůdci, dnes dál vyprávíme my. Odkud ale pocházíme? Jakou mají současné Krkonoše DNA?

Krkonoše jsou náš domov. Málokdo z nás ale má předky, kteří zde žili po generace. V důsledku politické situace se před více než sedmdesáti lety místní obyvatelé téměř kompletně vyměnili. Takže ať chcete nebo nechcete, většina z nás jsme „naplaveniny“. Kdy se z člověka „naplaveniny“, stává „místňák“? Proč se tu řada lidí jen na chvíli ohřeje a zmizí? Rozhodli jsme se složit mozaiku našich příběhů, která nám může ukázat, jak jsme pestří a proč je tak těžké tu znovu hluboce zakořenit a jak to případně změnit.

Krkonoše jsou skvělé turistické místo, ale pokud nebudou zároveň domovem lidí, kteří této krajině dávají hlubší smysl, začnou být pouze vyprázdněnou výletní destinací. My jsme ti lidé.

Projekt startuje 1. 12. 2021 www.dnakrkonos.cz

Realizováno v rámci projektu Zachraňme paměť Krkonoš! / Ocalmy pamięć Karkonoszy! je pod registračním číslem CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001630 financován Evropskou unií v Programu Interreg V–A Česká republika – Polsko.