Dokumentační centrum Krkonoš online

https://www.badatelnakrkonos.cz/cs/

Hlavní cíl projektu: Hlavním cílem projektu je prohloubení a posílení spolupráce komunit pomocí přístupného, interaktivního a uživatelsky vstřícného virtuálního prostředí pro pořádání vzdělávacích akcí, kontakt a sdílení informací a materiálů o Krkonoších.


Hlavní aktivity projektu: Vytvoření elektronické platformy Dokumentační centrum Krkonoš online, která bude nonstop přístupným prostorem pro setkávání CZ-PL komunit, badatelů a zájemců o společnou historii regionu a pro sdílení informací, materiálů, dokumentů a zkušeností. Příprava a tvorba materiálů a podkladů pro streamované aktivity (podcasty historika, kurzy, semináře, newslettery aj.) a přímá realizace akcí, zahrnující streamované přednášky, debaty a besedy, prezentace, projekce či panelové diskuse.

Doba realizace: 10/2021 – 9/2023 

Projekt Dokumentační centrum Krkonoš online / Dokumentacyjne Centrum Karkonoszy online je pod registračním číslem CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002854 financován Evropskou unií v Programu Interreg V–A Česká republika – Polsko.

Název žadatele: Paměť Krkonoš, z. ú.Název partnera: Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach