Zachraňme paměť Krkonoš!

Zachraňme paměť Krkonoš! / Ocalmy pamięć Karkonoszy! je společný projekt zapsaného ústavu Paměť Krkonoš a Městského centra kultury, příspěvkové kulturní organizace města Kowary. Projekt je zaměřený na poznávání společné historie a nalézání společné identity česko-polského regionu. V rámci tohoto projektu vznikne společné Dokumentační centrum Krkonoš – česká část centra s badatelnou a knihovnou s potřebným zázemím se nachází v sídle Paměti Krkonoš, z. u. a věnuje se zpracování dat, dobových obrazových materiálů, ale i mluveného slova dosud žijících pamětníků z obou stran hranice; polská část se orientuje na tvorbu audiovizuálních materiálů dokumentujících historii staveb a příběhů obyvatel Krkonoš.

Oba partneři systémově spolupracují také na přípravě a editaci vstupních dat pro databázi Archa Krkonoš®, což představuje i zpracování dobových fotografií, historických dat, tvorbu krátkých filmů dokumentujících společenský a architektonický vývoj, publikací apod., které budou přístupné široké laické i odborné veřejnosti. Také se podílejí na přípravě a realizaci společných aktivit zahrnující pořádání seminářů, workshopů, debatních klubů, konferencí, výstav apod.

Projekt Zachraňme paměť Krkonoš! / Ocalmy pamięć Karkonoszy! je pod registračním číslem CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001630 financován Evropskou unií v Programu Interreg V–A Česká republika – Polsko.