Program konference

ČESKO-NĚMECKÁ KONFERENCE O ŽIVOTĚ A DÍLE JOSEFA MÜHLBERGERA

Společenské centrum UFFO Trutnov ve čtvrtek 8. října 2015 od 9 do 18 hodin.
Konference je simultánně tlumočena.Ve foyeru UFFa ke zhlédnutí výstava o Josefu Mühlbergerovi.
POZVANKA_JM_CZ

8:50 Zahájení konference, uvítací řeč

9:00 – 9:30 Dr. Raimund Paleczek, Sudetoněmecký archiv v Mnichově
„Aus böhmischen Gebirgen“ – Zur Herkunft Josef Mühlbergers / „Z českých hor“ – K původu Josefa Mühlbergera

9:30 – 9:40 Bc. Luděk Jirásek, Státní okresní archiv Trutnov
Rodokmen rodiny Mühlbergerů / Stammbaum der Familie Mühlberger

9:40 – 9:50 PhDr. Pavel Zahradník, Státní okresní archiv Trutnov
Několik poznámek o Josefu Mühlbergerovi a jeho rodině / Einige Anmerkungen zu Josef Mühlberger und seine Familie

10:00 – 10:30 Slavnostní vyhlášení výsledků studentské překladatelské soutěže

10:45 – 10:55 Mgr. Vlastimil Málek, Muzeum Podkrkonoší Trutnov
Literární pozůstalost Josefa Mühlbergera ve sbírce trutnovského muzea / Die literarische Hinterlassenschaft Josef Mühlberger´s in der Sammlung des Trautenauer Museums

10:55 – 11:25 Dr. Susanne Lange-Greve, literární historička a spisovatelka, Heubach
„Besuch bei Kafka“ – Josef Mühlberger, Max Brod und Prag / „Návštěva u Kafky“ – Josef Mühlberger, Max Brod a Praha

11:25 – 11:35 Mgr. Ondřej Vašata, Muzeum Podkrkonoší Trutnov
Alois Mühlberger, starší bratr Josefa Mühlbergera / Alois Mühlberger, älterer Bruder Joseph Mühlberger

11:50 – 12:00 Mgr. Roman Reil, Státní okresní archiv Trutnov
Josef Mühlberger a Mládežnické lidové knižní nakladatelství „Modrý květ“ v Kuksu / Josef Mühlberger und Jungvölkischer Buchverlag „Die blaue Blume“ in Kukus

12:00 – 12:30 Tina Stroheker, spisovatelka a badatelka, Eislingen
„Wie die Vertreibung in ein Paradies“? Josef Mühlberger in Württemberg (1946–1985) / „Jako vyhnání do ráje“? Josef Mühlberger ve Württembersku (1946–1985)

14:00 – 15:00 SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY JOSEFA MÜHLBERGERA
budova Základní umělecké školy ve Školní ulici v Trutnově

16:00 – 16:30 PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D., Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
„Siegt das Gute schon dadurch, dass man das Böse vergisst?“ Zu Kriegs- und Vertreibungstraumata im Werk von Josef Mühlberger. / „Zvítězí dobro již tím, že bude zapomenuto to zlé?“ K válečným traumatům a k traumatům vyhnání v díle Josefa Mühlbergera.

16:30 – 16:40 prof. Vladimír Wolf
Mühlbergerovský badatel prof. dr. Ludvík Václavek / Der mühlbergerische Forscher Univ. Prof. Dr. Ludvík Václavek

16:40 – 16:50 Mgr. Jakub Janovec, Paměť Krkonoš
Vysídlení německého obyvatelstva z Trutnovska / Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus Trutnov

17:00 Závěrečná řeč, ukončení konference