Služby paměti Krkonoš

Zapsaný ústav Paměť Krkonoš jakožto sbírková a paměťová instituce trvale uchovává množství mnohdy zcela unikátních dokumentů a obrazových děl, včetně orální historie. Pro obce, architekty, výzkumníky, filmaře, tvůrce expozic a další zájemce dle konkrétního zadání a požadavků vyhledá, zpracuje a připraví potřebné informace či poskytne fotografie v tiskové kvalitě.