Mapa zaniklých míst

Kam chodí dopisy lidem, kteří zmizeli?

Vytvořte spolu s námi mapu míst, která zanikla, ale nepřestala být pamětí našeho kraje. https://archakrkonos.cz/mapa-zaniklych-objektu/

Je přirozené, že místa, která lidé vybudovali, v průběhu času zanikají. Někdy se to děje kvůli tomu, že ztratila svůj smysl a význam, mnoho míst však v Krkonoších zaniklo nuceně, často i vlivem politických událostí. Ze zaniklých míst mnohdy zbyly již jen nenápadné stopy či drobné připomínky někdejší lidské přítomnosti – zbytky zdí domů, ovocné stromy uprostřed zarostlého lesa, kamenné cesty na „nepochopitelných“ místech, nevyčištěné prameny, boží muka, kapličky atd.

Nechceme být idealisty a tato místa obnovovat, ale rádi bychom jejich připomenutím oživili paměť krajiny, a tím i paměť naši. Proto chceme i s vaší pomocí vytvořit mapu zaniklých míst. Proč?

Často to jsou totiž krásná místa s jedinečným geniem loci, místa vzbuzující otázky a jitřící naši fantazii. Hledání a také nacházení těchto míst může být i dobrodružné a někdy možná ne úplně úspěšné, nebývají totiž na turistických mapách a nikdo o nich často nic neví. Pátrání po historii těchto míst může připomínat detektivní pátrání. Věříme však, že nás objevená místa obohatí svým příběhem a stanou se dalšími střípky do mozaiky krajiny, kterou společně obýváme a kterou máme tak rádi.

Rádi bychom v budoucnu vytvořili venkovní výstavu o zaniklých místech. Mohou se totiž stát velkou inspirací nejen k výtvarné, literární i audiovizuální tvorbě, ale také k systematickému (a sdílenému) průzkumu historie našeho kraje.